Bobr


Hnaed na zatku tbora jsme v jeho okol nali Hvzdnou brnu...
BobrBobr


... sestavili jsme ji a zaali ptrat po zpsobu, jak zabrnit invazi z vesmru a znien na civilizace.
BobrBobrBobrBobr


Msta, kter jsme navtvili, byla skuten nejrznj. Tady napklad jet vldnul krl a nechal se patin uctvat.
BobrBobr


Museli jsme mu pedvst nae schopnosti v ermu a jinch dovednostech ryte.
BobrBobr


Krom jinho i schopnost poradit si souasn se vzpurnm konm a soupeem narz.
BobrBobr


Na tto planet dokonce zstali obyvatel na rovni doby kamenn.
BobrBobr


Na tomto mst jsme museli pedvst dramatick schopnosti. Zde zachycen setkn Romea a Julie.
BobrBobr


Zde pro zmnu Hamlet a Claudius (Hamlet prv obvinil Claudia z jeho zloin - tuto st dje pan Shakespeare trochu popletl).
BobrBobr


Celkov vyznn hry ale zstalo zachovno: typick konec hry je pln mrtvol.
BobrBobr


Posledn hra byla z ponkud jinho soudku: v charakteristickm aknm prbhu snadno rozpoznme ekn na Godota.
BobrBobrBobrBobr


Na st jedn z mis jsme museli vyrazit i mimo tbor. Ale te kudy?
BobrBobr


st cesty ns provzelo zcela "fantastick" poas ...
BobrBobr


Nkdo nm zajal mlad leny vpravy. Tedy, oteven eeno, na sv "zajet" a nsledn vysvobozen se moc tili.
BobrBobr


Snaili se taky tvit patin znien, ale sem tam to a tak pln nevylo...
BobrBobr


Konen dorazili zachrnci.
BobrBobr


Velk Srn a Beruky postihl d隝 mnohem vc ne Pavouky a Krakatice. Veer se proto okolo ohn pokoueli dosuit vechno, co se dalo. A nkdy i vc.
BobrBobrBobrBobr


Po nvratu jsme nali tbor obsazen njakmi zelenmi mozky.
BobrBobrBobrBobrBobrBobr


Vyskytly se rzn prbn pote, jako kdy se nm na storu zachytila vlajka. Zacvakla se jednou z karabinek do hornho oka.
BobrBobr


No a pak u jsme mli vechno pohromad a bylo jen poteba sestavit protimimozemanskou zbra dohromady a pout ji.
BobrBobrBobrBobr


Zkrtka, dobro nad zlem opt zvtzilo. Tak ahoj zase na podzim!
Bobr


fotky z tohoto i minulho tabora na "asklipakana zavin seznam"...napite si poslu odkaz
Jindra


OPRAVA...."asklipkana zavin seznam"
Jindra


Přidat nový komentář
Přidat nový obrázek
Zpět na mapu