Bobr


Ne e bychom mli tbor extrmn detiv. Dva zcela propren dny ale promnily okol kuchyn v bainu. Jeden z nich se tak bohuel trefil na zvrenou cestu do msta boh.
BobrBobr


Hned na zatku tbora pedstavily jednotliv rody kmene May, jak je historie jejich vzniku. Nkte, jak vidno, se shlukli okolo amana...
BobrBobr


... jin pipluli pes moe ...
BobrBobr


... a jet dal vznikli tm, e se vichni vyvradili. Originln varianta.
BobrBobr


No a takto to samozejm bylo doopravdy - zashli bohov a nauili pvodn nevdom lidiky vemu potebnmu.
BobrBobrBobr


Pak pijeli konkvistadoi. Tou dobou se tvili, jako e jsou nai bohov, ale u po pr dnech jsme je prokoukli.
BobrBobr


Dostvali jsme zprvy, co si bohov pej, jak mme pokraovat dle.
BobrBobr


Napklad kdy ns "pepadla nestvra", bylo poteba oetit "zrann", kter po sob nechala. Ztrty byly asi padestiprocentn.
BobrBobrBobr


Za tohle ovem konkvistadoi nemohli - njak se nm zacvakla karabinka vlajky do hornho oka a jen nezmrnou Housenkovou statenost se podailo vlajku opt vysvobodit.
Bobr


Přidat nový komentář
Přidat nový obrázek
Zpět na mapu